Consumer Staples vs. Discretionary – RIA

0
Consumer Staples vs. Discretionary – RIA

Indtjening for dagligvare- og diskretionære virksomheder afhænger i høj grad af individuelle forbrugeres økonomiske sundhed og følelser. Den seneste omgang høj inflation og negativ reallønsvækst tager mentalt og økonomisk hårdt på mange forbrugere. I denne artikel udforsker vi forbrugsvarer og skønsmæssige virksomheder for at se, hvordan de navigerer i inflationsstormen.

Forskellene, vi deler i denne artikel, mellem forbrugsvarer og diskretionære virksomheder adskiller sig fra, hvad der ofte sker i en aftagende økonomi. Når det er sagt, har næsten alt i løbet af de sidste to år været anderledes.

Forbrugerens tilstand

Før vi gennemgår vores analyse, er det værd at gennemgå nogle få faktorer, der styrer forbrugernes forbrug.

Reallønnen (efter inflation) har været faldende i over et år.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

For at opretholde forbrugsniveauet trækker forbrugerne hurtigt ned på besparelser. Personlig opsparing er tilbage på niveauet, der sidst blev set for fem år siden.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Ud over at bruge opsparing vokser kreditkortbrug med det hurtigste klip i over 20 år.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

De tre grafer fortæller os historien om mange forbrugere. Deres realløn er faldende. For at kompensere er de i stigende grad afhængige af opsparing og kredit. Begge har grænser, og mange forbrugere er sandsynligvis ved eller tæt på disse grænser. Som sådan bliver det stadig mere usandsynligt, at forbrugernes købsvaner forbliver, som de er. Forbrugerne vil have nogle svære valg at træffe.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Virksomhedens driftsoverskudsmargener

Driftsoverskudsgrad er den regnskabsmåling, vi foretrækker for at bedømme, hvilke virksomheder der er negativt og positivt påvirket af inflation. Overskudsgraden måler salget og udgifterne til en virksomheds kerneforretning. Det omfatter ikke accessoriske indtægter og udgifter.

Driftsoverskudsberegningen er simpelthen driftsoverskud divideret med indtægter. Driftsoverskud svarer til salg og omsætning minus produktion, distribution og andre driftsomkostninger. Investorer kalder det ofte EBIT-margin. Nettoindkomst trækker til sammenligning driftsudgifter plus alle resterende udgifter og skatter fra indtægterne.

For at hjælpe med at værdsætte driftsoverskud i forhold til nettoindkomst deler vi Fords resultatopgørelse. Den viser, at bilsalg og kreditindtægter minus de direkte omkostninger ved at producere og sælge biler og autolån summeres til driftsindtægterne i gult. Under den finder du virksomhedens øvrige udgifter og den resulterende nettoindtægt i grønt.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Udvælgelse af inflationsvindere og -tabere

I denne analyse måler vi de seneste ændringer i overskudsgraden for de bedste virksomheder inden for dagligvare- og diskretionære sektorer. Vi er ligeglade med niveauet for overskudsgraden, men ændringen i margenen. Vi bruger forskellen mellem det sidste rapporterede kvartal og det samme kvartal i 2021.

Som et referencepunkt var inflationen år-til-år 4,8 % i andet kvartal af 2021. Gennemsnittet for andet kvartal 2022 var næsten 4 % højere med 8,6 %. At vurdere, hvordan virksomheder håndterede den kraftige stigning i løbet af det sidste år, er nyttig til at evaluere aktier fremadrettet.

Forbrugerhæftevarer

Forbrugsvarer er bredt defineret som virksomheder, der fremstiller og distribuerer fødevarer, drikkevarer, tobak og andre væsentlige husholdningsartikler og personlige produkter. Fordi mange af disse virksomheder har tendens til at fremstille og/eller sælge vigtige og i nogle tilfælde væsentlige varer, er deres salg mindre følsomt over for svingninger i økonomien. I betragtning af arten af ​​deres varer har de ofte lettere ved at give højere priser videre til forbrugerne end de fleste andre virksomheder.

Nedenstående graf viser den årlige ændring i overskudsgraden for de største virksomheder inden for hæfteklammersektoren. Vi sorterer grafen efter brancheklassifikation.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

I gennemsnit faldt marginerne med 2,34 % i løbet af det sidste år. Target (TGT), Coke (KO) og Kraft Heinz (KHC) rapporterede den største marginkompression. Fire af virksomhederne var i stand til at udvide deres marginer.

Sammenligning af sammenlignelige virksomheder

Denne analyse giver os mulighed for at sammenligne virksomheder, der driver de samme typer forretninger. For eksempel fandt vi marginændringerne hos tre af de største store boks-forhandlere, Target (TGT), Costco (COST) og Walmart (WMT) fortæller.

Søjlediagrammet ovenfor og marginhistorikken nedenfor viser, at Walmart og Costco har opretholdt relativt stabile marginer. Omvendt er TGT-marginerne faldet brat med højere inflation. Den brede antagelse er, at Walmarts og Costcos ledelse er bedre dygtige end Targets til at håndtere inflation og omkostningsstyring i dette nye miljø.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Baseret udelukkende på disse data foretrækker vi at eje WMT og COST frem for TGT, hvis vi er i et vedvarende højere og mere volatilt inflationsregime. Når det er sagt, kan Target-chefer have lært nogle værdifulde lektioner og er bedre forberedt på inflation.

Følgende graf viser, at evnen til at styre inflationen ikke er gået tabt på aktionærerne. Fra 1. april 2021 til nuværende har TGT-aktierne tabt 17 %. I samme periode er WMT-aktien flad, og COST er steget med omkring 50%.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære
forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Forbrugerdiskretionær

I modsætning til forbrugsvarer er forbrugsaktier mere følsomme over for økonomiske svingninger. Denne sektor omfatter bilvirksomheder, restauranter, boligbyggere, rejser, boligforbedring og detailsalg på internettet. Mange af disse virksomheder sælger varer, som forbrugerne kan undvære eller let erstatte, hvis priserne stiger.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

I gennemsnit steg marginerne med 0,73 %, bedre end det gennemsnitlige fald på 2,3 % for hæfteklammer. Internetsalg, restauranter og beklædning oplevede generelt fald i marginen. Omvendt oplevede boligbyggere og rejsesektorer alle øgede marginer. For boligbyggere skyldes dette sandsynligvis hurtigt stigende priser, som oversteg de stigende omkostninger til arbejdskraft og materialer. “Return to normal” giver rejserelaterede virksomheder fleksibilitet til at hæve priserne.

Sammenligning

Efter at have gennemgået dataene var vi overraskede over at se, at diskretionære aktier var bedre i stand til at klare inflationsstormen på marginfronten. Som vist nedenfor voksede salget med et meget bedre klip for diskretionære aktier i forhold til hæfteklammer i løbet af det sidste år.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære
forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Noget af salget og marginudbyttet i diskretionære aktier er baseret på en genoptagelse af hverdagens aktiviteter og “indhentning” af udgifterne fra 2020. For eksempel oplevede Marriot og Hilton en vækst på 70 % i salget, da forbrugerne begyndte at rejse igen. Lignende rebounds opstod hos boligbyggere og biler, da besparelser og stimulanser blev brugt godt.

Mange forbrugere er nu sandsynligvis “fanget” af at købe skønsmæssige varer og tjenester.

Finanspolitiske stimulanser, kreditkortbrug og opsparing styrkede udgifterne til skønsmæssige poster. Mens den medvind gavnede både hæfteklammer og skønsgoder, vil medvinden fra nu af langsomt blive en modvind. Kreditkort skal tilbagebetales, og opsparing skal genopfyldes.

Dets sandsynlige forbrugere bliver nødt til at træffe nogle svære beslutninger. Forbrugerne er mere tilbøjelige til at give afkald på køb af diskretionære genstande for at hjælpe med at få råd til de nødvendige hæfteklammer. Hvis det viser sig sandt, vil avancer og salg sandsynligvis holde bedre for hæfteklammer end diskretionære lagre.

Som vi viser nedenfor, argumenterer udbyttet af hæfteklammer i forhold til diskretionære investorer, der nærer lignende bekymringer som os selv.

forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære
forbrugsvarer, forbrugsvarer vs. diskretionære

Resumé

Marginer og salg for forbrugsaktier har holdt sig bedre end forbrugsaktier på trods af fald i reallønnen. Fremadrettet bliver de samme tendenser imidlertid sværere at opretholde, hvis reallønsvæksten forbliver negativ.

Med kreditkortsaldi, der stiger kraftigt, og opsparing trækkes ned, bliver forbrugerne sandsynligvis nødt til at blive mere opsparingsbevidste. Typisk, i et sådant miljø, afstår skønsmæssige varer til fordel for væsentlige varer.

Ligesom markedet vil vi fortsætte med at favorisere forbrugsvarer, indtil landets økonomiske sundhed og finansielle midler for den gennemsnitlige forbruger forbedres.

lignende indlæg

Leave a Reply